Szkolenie ornitologiczne w Zaborskim Parku Krajobrazowym

gościliśmy w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w trakcie zajęć terenowych (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
kontrola stanowiska gniazdowania zimorodka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wyniki inwentaryzacji gągoła zwizualizowane w programie ArcGis (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W dniach 26-29 kwietnia odbyło się w Charzykowych kolejne szkolenie ornitologiczne pod tytułem „Inwentaryzacja populacji lęgowej gągoła (Bucephala clangula) na obszarze Jeziora Charzykowskiego”, które poprawadził Dariusz Ożarowski - ornitolog z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Szkolenie to było kontynuacją szkoleń poświęconych metodyce monitoringu różnych gatunków ptaków, które prowadzone były w 2013 i 2014 roku.

 

W szkoleniu wzięło udział 14 osób z różnych jednostek Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Podstawowym celem szkolenia było poznanie liczebności gągołów gniazdujących na obszarze Jeziora Charzykowskiego. Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono dodatkowo na obszarze Jeziora Karsińskiego.

 

W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznali się z biologią lęgową gągoła oraz metodyką prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu tego gatunku. W drugiej części szkolenia uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które wykonały kontrole terenowe. Trzy grupy skontrolowały dokładnie obszar Jeziora Charzykowskiego, wykorzystując jednostki pływające (łódź motorowa, kajaki). Jezioro Karsińskie zostało skontrolowane w tym samym czasie  z lądu przez dwie pozostałe grupy uczestników szkolenia.

 

W dalszej części szkolenia dane zebrane w trakcie prac terenowych zwizualizowano z wykorzystaniem programu ArcGis. Po dokładnej analizie danych populację lęgową gągoła na Jeziorze Charzykowskim oszacowano na 20 – 22 pary lęgowe, a na Jeziorze Karsińskim na co najmniej 7 par lęgowych.

 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych na Jeziorze Charzykowskim została również stwierdzona kolonia lęgowa śmieszki (Chroicocephalus ridibundus), a w jego sąsiedztwie zlokalizowano również gniazdo bielika (Haliaeetus albicilla). Pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęli starania o objęcia tego stanowiska ochroną strefową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

 

Przeprowadzenie szkolenia było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska.