Studenci historii poznawali tajemnice Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

W ramach zajęć z krajoznawstwa i turystyki historycznej studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili Trójmiejski Park Krajobrazowy.


Zajęcia terenowe podzielone na dwie części (historyczną i przyrodniczą) przeprowadzone zostały na pograniczu miasta z lasem oraz na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Samborowo.


W pierwszej części studenci zapoznali się z informacjami o wielokulturowości Gdańska,przedwojennej zabudowie rejonu Strzyży, oliwskich dworach, działalności jednostki „Czarnych Huzarów” i patronach powojennych osiedli położonych na pograniczu Parku.

Małą wyprawą w czasie było poszukiwanie śladów bohaterów książki Pawła Huelle „Weiser Dawidek”.


Część przyrodnicza zajęć odbyła się na ścieżce dydaktycznej. Dużą część rozmów poświęciliśmy zagrożeniom Parku, jakie niesie ze sobą bezpośrednie sąsiedztwo dużej aglomeracji