Sprzątanie w Samborowie

14 i 15 czerwca pracownicy TPK zorganizowali akcję sprzątania ścieżki przyrodniczej w Dolinie Samborowo w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W pracach porządkowych pomagali uczniowie Gdańskiego Gimnazjum Autonomicznego.

W trakcie spaceru połączonego ze sprzątaniem obszaru ścieżki przewodnicy (pracownicy TPK) przybliżyli pomagającej młodzieży walory przyrodnicze Parku oraz zapoznali z różnorodnością flory i fauny rejonu Gdańska. 

Efektem prac porządkowych było kilka worków różnych odpadów, które zostały zabrane na składowisko przez pracowników Nadleśnictwa Gdańsk.