Spotkanie Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP

24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP poświęcone planowanej inwentaryzacji pluszcza  podgatunku skandynawskiego (Cinclus cinclus cinclus) zimującego na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Na spotkaniu pracownik TPK - Dariusz Ożarowski przedstawił prezentację poświęconą biologii tego gatunku. Zaprezentowane zostały również zebrane dotychczas dane dotyczące zimowania pluszcza na obszarze Pomorza Gdańskiego.

Członkowie i sympatycy TGL OTOP podjęli się przeprowadzenia inwentaryzacji tego gatunku według przygotowanych zaleceń metodycznych. W ostatnich dniach pierwszego osobnika stwierdzono na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości.

Gatunek ten jest ściśle związany z potokami o charakterze górskim, czyli z czystymi wodami o dużym spadku. Niezbędna jest również obecność głazów wystających z nurtu strumienia, na których ptak ten często przysiada w trakcie żerowania. Wyjątkowo interesujący jest właśnie sposób zdobywania pokarmu przez pluszcze, polegający na nurkowaniu i wydobywaniu bezkręgowców przebywających na dnie lub w toni wodnej.