Spotkanie Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP

Zapraszamy na spotkanie Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP, które odbędzie się 17.01.2012 o godzinie 17.00 w siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Polanki 51 w Gdańsku - Oliwie.

Tematem przewodnim będą ptaki dalekiej Północy.

Dr Dariusz Jakubas z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców UG przedstawi prezentację pod tytułem "Ptaki Spitsbergenu", zaś kolega Grzegorz Zieleniec zaprezentuje nam na zdjęciach swojego autorstwa awifaunę Północy.