Spacer Krajobrazowy po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

jeden ze starych kierunkowskazów (fot. Danuta Kobylarz) grafika
na szlaku (fot. Danuta Kobylarz) grafika
jesienny krajobraz (fot. Danuta Kobylarz) grafika
meandry Potoku oliwskiego w Dolinie Radości (fot. Danuta Kobylarz) grafika

 

Tematem przewodnim spaceru była „Woda w krajobrazie”, a trasa wyprawy wiodła z biegiem Potoku Oliwskiego, przez tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W trakcie wycieczki dotarliśmy do nieistniejącego już rezerwatu przyrody, gdzie na przełomie lat 40 i 50 ubiegłego wieku chroniono siedliska bobrów. Tu także kręcono film "Krzyżacy" i scenę polowania na bobry. Na leśnym odcinku trasy podziwialiśmy meandrujący potok i naturalne rozlewiska.

Rozmawialiśmy o problemie zagrożenia powodziowego dolnego tarasu miasta i roli, jaką odgrywa las w naturalnej retencji wód. O wykorzystaniu gospodarczym potoku przed laty i obecnie przekonaliśmy się na przykładzie mijanych stawów pstrągowych. Na zakończenie spaceru omówiliśmy historyczne zagospodarowanie potoku na przykładzie XVI-wiecznej Kuźni Wodnej, Młyna Prochowego i czynnego jeszcze Młyna Zbożowego.

Termin spaceru idealnie trafił w jesienną dekorację Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co bardzo dobrze możemy dostrzec na zdjęciach.