Sóweczki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

29 września w pobliżu Nowego Dworu Wejherowskiego w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zostały stwierdzone dwa odzywające się samce naszej najmniejszej sowy - sóweczki (Glaucidium passerinum).

Kol. Krzysztof Nowak z Trójmiejskiej Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków blisko współpracującej z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym w czasie kontroli terenowej zanotował dwa intensywnie odzywające się samce sóweczki.

Jest to kolejne jesienne stwierdzenie aktywnych głosowo samców tego gatunku. Poprzednie stwierdzenia zostały opublikowane na łamach drugiego numeru czasopisma "Ptaki Pomorza" - z artykułem można zapoznać się pod linkiem:  http://ztp.home.pl/ptakipomorza/czasopismo/main.php?what=zeszyt_2_2011.

Jednakże do tej pory nie udało się potwierdzić gniazdowania tego gatunku sowy na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wczesną wiosną 2012 roku przeprowadzono kontrole i intensywne wabienia samców sóweczki zarówno w miejscach stwierdzeń jesiennych jak i innych dogodnych siedliskach. Niestety nie zarejestrowano obecności osobników tego gatunku. Oczywiście będziemy podejmować dalsze starania w celu wykrycia ewentualnych lęgów sóweczki i objęcia ich stanowisk rozrodu ochroną strefową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

sóweczka zaobrączkowana na obozie Akcji Bałtyckiej (fot. Sabina Kaszak)
potencjalne siedlisko lęgowe sóweczki w leśnictwie Sopieszyno na obszarze TPK (fot. Dariusz Ożarowski)
potencjalne siedlisko lęgowe sóweczki w leśnictwie Przetoczyno na obszarze TPK (fot. Dariusz Ożarowski)