Single tracki na terenie TPK

Data: 13-04-2023
tabliczka z nazwą ścieżek na tle lasu (fot. Anna Moś) grafika
fragment tablicy z piktogramem zakazu ruchu pieszego i nakazu poruszania się rowerem (fot. Anna Moś) grafika
tabliczki kierunkowe w lesie z nazwami ścieżek (fot. Anna Moś) grafika
tabliczka w lesie, na rozwidleniu ścieżek (fot. Anna Moś) grafika

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy informuje, iż na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pojawia się nowe oznaczenie ścieżek w rejonie ulicy Spacerowej. Nadleśnictwo Gdańsk podpisało umowę dzierżawy ze Stowarzyszeniem Trójmiejskie Ścieżki MTB, wyrażając tym samym zgodę na lokalizację ścieżek typu single track na terenie Parku. Prosimy zwrócić uwagę na oznaczenie tras, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i kolizji z rowerzystami.

Jednocześnie Służba Parku informuje, że z zaskoczeniem i  niedowierzaniem przyjęliśmy informację o podpisaniu umowy dzierżawy pod lokalizację ścieżek typu single track na terenie Parku. Podpisanie umowy jest próbą akceptacji nielegalnie powstałych ścieżek tego typu. Negatywne i uzasadnione stanowisko Służby Parku w tym zakresie było Nadleśnictwu znane od wielu miesięcy.  Obserwując skutki rozpowszechnienia tego sportu na terenie Parku, Służba Parku podziela zdanie autorów planu ochrony, i wielu innych użytkowników Parku, iż ten rodzaj aktywności jest zbyt agresywną i destrukcyjną formą rekreacji na jego terenie.

Wiele odcinków zaakceptowanych ścieżek zmienia rzeźbę terenu, uruchamia procesy stokowe, tym samym wzmaga procesy erozyjne i przyspiesza spływ wód opadowych. Jako podmiot zaangażowany w organizację turystyki i rekreacji na terenie Parku wyrażamy też obawę o bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z tego terenu.

Liczymy, że w okresie trwania umowy dzierżawy Nadleśnictwo Gdańsk całkowicie zaniecha pozyskania drewna w oddziałach objętych umową dzierżawy, aby nie kumulować oddziaływań związanych z uruchamianiem procesów erozyjnych. Mamy też nadzieję, że Pani Nadleśniczy podejmie kroki, aby wygasić ścieżki tego typu na pozostałej części Parku. Zgodnie z przedstawianą argumentacją w trakcie dyskusji nt. możliwości legalizacji ścieżek - zarówno przez Nadleśnictwo, jak też przez Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB, skanalizowanie ruchu tego typu w rejonie ul. Spacerowej miało zminimalizować to zagrożenie na innych obszarach Parku. Oczekujemy przedstawienia efektywnych sposobów wyeliminowania tego zagrożenia na pozostałej części Parku, mając na względzie wydzierżawienie 37 tras o długości 18 km, a więc znacznie więcej niż obejmował pierwotny wniosek Stowarzyszenia (13 km).

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem TPK prezentowanym już na stronie internetowej: https://tpkgdansk.pl/aktualnosci-2/dlaczego-single-tracki-moga-byc-zagrozeniem-dla-przyrody/  oraz stanowiskiem autorów planu ochrony.