Ścieżka przyrodnicza w Dolinie Samborowo ponownie oznakowana

tablica na wlocie do Doliny Samborowo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
przytanek nr 1 ścieżki przyrodniczej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
przytanek nr 10 w sąsiedztwie skoszonej łąki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
przy pracy (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
przytanek nr 5 na :dębowej polance" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
sosna o korze "lusterkowej" na trasie ścieżki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Ukończono naprawę i uzupełnienie oznakowania ścieżki przyrodniczej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Dolinie Samborowo (Lasy Oliwskie – południowy kompleks TPK).


Przystanki ścieżki zostały oznakowane w terenie słupkami z kolejnymi numerami. Na wejściu do Doliny Samborowo (koniec ulicy Abrahama) znajduje się tablica ze schematyczną mapą przebiegu ścieżki oraz krótkim opisem poszczególnych stacji ścieżki, zaś na stronie internetowej Parku umieszczono zaktualizowany, szeroki tekst opisujący wartości przyrodniczej ścieżki. W planach jest wydanie folderu przedstawiającego szczegółowo przebieg ścieżki, florę i faunę oraz typy drzewostanów, które można zobaczyć na trasie ścieżki, tak, aby wszyscy chętni mogli samodzielnie zapoznawać się z przyrodą Parku. Na ścieżce organizowane są również zajęcia edukacyjne dla zainteresowanych grup.


Obecnie na odcinku ścieżki między przystankiem nr 5 a 8 trwają prace leśne prowadzone przez Nadleśnictwo Gdańsk i ta część ścieżki jest trudno dostępna. Zalecamy zwiedzanie ścieżki z pominięciem tego odcinka.