Przygotowania do zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Lewice”

zarastający płat cennych zbiorowisk torfowiskowych (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
sosna zwyczajna jest bardzo ekspansywna w rezerwacie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
narada w terenie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
znakowanie obszaru do zabiegów ochrony czynnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W dniu 1 marca br. w rezerwacie przyrody „Lewice” odbyło się wspólne spotkanie terenowe przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, gospodarza terenu – Nadleśnictwa Gdańsk i pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Celem spotkania było przyjrzenie się problemowi postępującego zarastania przez sosnę zwyczajną (i – w mniejszym stopniu – brzozę brodawkowatą) obszaru otwartego torfowiska wysokiego, będącego jednym z głównych przedmiotów ochrony w rezerwacie. Procesowi temu sprzyjał dodatkowo niski poziom wody, obserwowany na tym obszarze wiosną i latem w 2015 i 2016 roku.

W trakcie spotkania przedyskutowano możliwość usunięcia nalotu drzew z powierzchni torfowiska. Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych (czyli utrzymującego się mrozu i częściowo zamarzniętej powierzchni torfowiska) uczestnicy spotkania dokonali wstępnego obejścia i wyznaczenia powierzchni, na której planowane jest prowadzenie zabiegów. Była również okazja do dyskusji na temat możliwości i zakresu wzajemnej współpracy.