Proponowane pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W 2021 roku przygotowano sześć wniosków o objęcie ochroną prawną jako pomniki przyrody wybranych, cennych okazów drzew. Ich przygotowanie poprzedzone było pracami terenowymi, podczas których wykonano niezbędne pomiary obwodów pni (na wysokości 1,30 m), przygotowano opis stanu drzew i charakterystykę ich bezpośredniego otoczenia, wykonano dokumentację fotograficzną oraz określono dokładną lokalizację poszczególnych obiektów.

Dwa wnioski, proponujące do objęcia ochroną stare, potężne sosny zwyczajne w oddziale 57 leśnictwa Sopot, zostały przesłane do Urzędu Miasta Sopotu już w czerwcu bieżącego roku i oczekują na procedowanie. Cztery kolejne wnioski, proponujące do objęcia ochroną prawną drzewa zlokalizowane w leśnictwie Sopot tj.: sosnę zwyczajną, modrzewia europejskiego, buka pospolitego oraz dwie daglezje zielone rosnące w leśnictwie Renuszewo zostaną złożone w odpowiednich urzędach gmin na początku 2022 roku.

sosna zwyczajna w oddziale 57f leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
korona sosny zwyczajnej w oddziale 57f leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
sosna zwyczajna w oddziale 57d leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
górna część pnia i korona sosny w oddziale 57d leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
sosna zwyczajna w oddziale 23c leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
modrzew europejski w oddziale 32j leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
korona modrzewia europejskiego w oddziale 32j leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
buk pospolity w oddziale 32m leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
korona buka pospolitego w oddziale 32m leśnictwa Sopot (fot. Dariusz Ożarowski)
daglezje w oddziale 53b leśnictwa Renuszewo (fot. Dariusz Ożarowski)
potężne pnie daglezji w oddziale 53b leśnictwa Renuszewo (fot. Dariusz Ożarowski)