Pomorzanie sadzą lasy

Data: 22-04-2011

W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów i Roku Lasów Pomorza na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku organizowane są wiosenne akcje zalesieniowe. W tym roku gdańscy leśnicy z udziałem mieszkańców Pomorza na łącznej powierzchni 1500 ha posadzą 13 milionów drzewek. Pod hasłem „Pomorzanie sadzą las” w Dolinie Czystej Wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odbyło się sadzenie drzew zorganizowane przez Nadleśnictwo Gdańsk.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Gdańska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na przygotowanej powierzchni posadzono blisko 1000 sztuk sadzonek dęba.

Na zakończenie odsłonięty został kamień upamiętniający Międzynarodowy Rok Lasów i Rok Lasów Pomorza.