Pomagamy torfowisku w rezerwacie przyrody „Lewice”

Data: 19-10-2022
fot. A. Moś grafika
obszar torfowiska przed wykonaniem prac (fot. A. Moś) grafika
obszar torfowiska po wykonaniu prac (fot. A. Moś) grafika

 

W ramach działań ochrony czynnej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego usunięto nalot drzew z torfowiska na terenie rezerwatu przyrody „Lewice”.

Działaniami objęto 1,5 ha siedlisk przyrodniczych: torfowisk wysokich i przejściowych. Prace polegały na usunięciu samosiewów sosny zwyczajnej oraz brzozy brodawkowatej i omszonej. Drzewa były rozmieszczone nierównomiernie w obrębie torfowiska i w niewielkim zagęszczeniu, o wysokości pędów rzadko przekraczających 50 cm, a sporadycznie 1 m. Prace prowadzono ręcznie na całej powierzchni, a wyrwane lub wycięte pędy zostały wyniesione w workach poza powierzchnię torfowiska.

Sukcesja gatunków drzewiastych stanowi zagrożenie dla siedlisk torfowiskowych. Pogarsza bowiem warunki świetlne dla światłożądnych gatunków budujących torfowiska oraz pogarsza warunki wodne zwiększając parowanie. Stąd stopień zarośnięcia przez drzewa jest jednym ze wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk torfowiskowych.

Przeprowadzone prace miały podtrzymać efekt ekologiczny działań przeprowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2018 r. polegających na odsłonięciu zarośniętej części torfowiska w celu poprawy stanu ich ochrony. Na prowadzenie prac uzyskano zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.