Pomagamy płazom (również) w Gdyni

Data: 31-03-2016
płotek w całej (niemalże) okazalości (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
nasze akcesoria (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
zaczynamy stawianie płotka (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
ktoś musi najpierw wykopać rowek (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
pomagają wolontariusze - DZIĘKI !!! (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
pomagają wolontariusze - JESZCZE RAZ DZIĘKI !!! (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
"zawijas" na końcu płotka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jest i informacja, o co tutaj chodzi.  (fot. Maria Chmielarz - Podejko) grafika
postawienie płotka wymaga lawirowania między drzewami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stały płotek na ogrodzeniu jednego z zamknietych osiedli - po przeglądzie i naprawie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jeden ze zbiorników na osiedlu Sokółka I  - miejsce rozrodu płazów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Osiedle Sokółka I w Gdyni (dzielnica Wiczlino) położone jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku.

Na terenie osiedla znajdują się dwa zbiorniku wodne, w których do rozrodu przystępują żaby brunatne (trawne i moczarowe) oraz ropuchy szare. Bardzo rzadko spotyka się tutaj również traszki: zwyczajną i grzebieniastą.

Niestety, w trakcie wędrówki płazów do miejsc rozrodu, znaczna ich część jest rozjeżdżana przez samochody mieszkańców. W związku z tym pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego również w tym roku (podobnie jak w latach 2014 i 2015) prowadzą działania ochrony czynnej, których celem jest zminimalizowanie śmiertelności tych zwierząt.

Od 2014 roku na ogrodzeniu jednego z zamkniętych osiedli zamontowany jest na stałe specjalny płotek (o małym oczku), którego zadaniem jest uniemożliwienie płazom wejścia na parkingi osiedla (gdzie rozjeżdżane były przez samochody) i naprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego, będącego miejscem rozrodu tych zwierząt. Na początku marca bieżącego roku stan techniczny płotka został skontrolowany a wszelkie uszkodzenia naprawione.

Drugi płotek – wychwytujący wędrujące płazy, został ustawiony (podobnie, jak w latach 2014 i 2015) na ścianie lasu po wschodniej stronie osiedla Sokółka I. Przemieszczające się wzdłuż płotka osobniki wpadają do specjalnie wkopanych w ziemię wiaderek. Wiaderka są codziennie, niezależnie od warunków pogodowych, kontrolowane przez pracowników Parku i współpracujących wolontariuszy, a wyłapane płazy przenoszone do pobliskiego oczka wodnego.

W tym roku przy płotkach stwierdzono już żaby trawne i ropuchy szare. W jednym ze zbiorników godują już licznie żaby trawne i tym samym podziwiać można pływające po powierzchni wody kłęby ich skrzeku.