Pluszcze zawitały do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pluszcz na Potoku Oliwskim (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Jak co roku, w grudniu i styczniu pojawiły się na obszarze Parku i w jego sąsiedztwie pluszcze (Cinclus cinclus) – jedyne nurkujące ptaki z rzędu wróblowych.

W trakcie kontroli cieków wodnych udało się zanotować trzy zimujące osobniki – jednego na Potoku Cedron powyżej Parku im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, jednego na Zagórskiej Strudze w okolicach Starej Piły i jednego na Potoku Oliwskim w okolicy zabytkowej kuźni wodnej.

Są to przedstawiciele podgatunku nominatywnego (C. c. cinclus), który gniazduje przede wszystkim w Skandynawii, chociaż i u nas (na Pomorzu) zdarzają się sporadyczne lęgi tego podgatunku, a nawet lęgi mieszane z podgatunkiem C. c. aquaticus, którego centrum występowania w naszym kraju to obszary górskie i podgórskie.

W zeszłym sezonie zimowym na obszarze Parku i w jego sąsiedztwie zimowało sześć osobników, a w sezonie 2011/2012 tylko dwa ptaki.