Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

Do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak co roku, przyleciały już pluszcze (Cinclus cinclus) – wyjątkowe ptaki o wyjątkowych przystosowaniach do prowadzonego trybu życia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule, który ukazał się kwartalniku Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych „Gawron” w numerze 3/2013 (do pobrania).

Pierwszego osobnika już pod koniec października zaobserwowano na Potoku Oliwskim w pobliżu Dworu Oliwskiego. W połowie listopada kolejny ptak pojawił się na Cedronie w granicach miasta Wejherowa. Są to osobniki podgatunku skandynawskiego (C. c. cinclus), czyli tzw. podgatunku nominatywnego.

Monitoring zimujących ptaków tego gatunku prowadzony jest przez Trójmiejską Grupę OTOP, blisko współpracującą z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. W sezonie zimowym 2011/2012 na obszarze Parku zimowały dwa osobniki, a w ostatnim sezonie (2015/2016) zanotowano 6 zimujących ptaków. Podsumowanie prac prowadzonych w obu sezonach dostępne jest w „Gawronie” w numerach 2/2012 (do pobrania) i 1/2016 (do pobrania). Zapraszamy do lektury!