Pluszcze przybyły!

pluszcz na Cedronie (fot. Tadeusz Mudlaff) grafika
pluszcz na Potoku Oliwskim (fot. Ewelina Sobańska) grafika
dwa osobniki na Zagórskiej Strudze (fot. Katarzyna Matuska) grafika
pluszcz na Potoku Oliwskim (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
pluszcz na Zagórskiej Strudze (fot. Ania Goebel) grafika

Do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak co roku, przyleciały już pluszcze (Cinclus cinclus) – wyjątkowe ptaki o wyjątkowych przystosowaniach do prowadzonego trybu życia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule, który ukazał się kwartalniku Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych „Gawron” w numerze 3/2013 (do pobrania).

Pierwszego osobnika już pod koniec października zaobserwowano na Potoku Oliwskim w pobliżu Dworu Oliwskiego. W połowie listopada kolejny ptak pojawił się na Cedronie w granicach miasta Wejherowa. Są to osobniki podgatunku skandynawskiego (C. c. cinclus), czyli tzw. podgatunku nominatywnego.

Monitoring zimujących ptaków tego gatunku prowadzony jest przez Trójmiejską Grupę OTOP, blisko współpracującą z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. W sezonie zimowym 2011/2012 na obszarze Parku zimowały dwa osobniki, a w ostatnim sezonie (2015/2016) zanotowano 6 zimujących ptaków. Podsumowanie prac prowadzonych w obu sezonach dostępne jest w „Gawronie” w numerach 2/2012 (do pobrania) i 1/2016 (do pobrania). Zapraszamy do lektury!