Pluszcze już przyleciały

fot. Grzegorz Zieleniec grafika
fot. Grzegorz Zieleniec grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
fot. Ewelina Sobańska grafika
Na początku listopada w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na potoku o biblijnej nazwie Cedron pojawiły się pluszcze (Cinclus cinclus). Ptaki tego gatunku co roku przylatują na polskie wybrzeże z południowej Skandynawii, aby spędzić u nas zimę.

Już w pierwszych dniach miesiąca kol. Tadeusz Mudlaff – członek Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP zanotował obecność dwóch osobników pluszcza podgatunku skandynawskiego (C. c. cinclus). Udało mu się nagrać też bardzo interesujący film obrazujących zachowanie jednego z tych ptaków (fragment filmu). 


Pluszcze są ściśle związane ze środowiskiem potoków o charakterze górskim, zarówno w okresie lęgowym jak i poza nim. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (oraz w jego otulinie) do tej pory nie stwierdzono gniazdowania tego gatunku, ale pojedyncze ptaki regularnie przylatują do nas na zimę.


Kolejnym, dobrym miejscem do prowadzenia obserwacji zimujących pluszczy to Potok Oliwski w sąsiedztwie Dworu Oliwskiego w Gdańsku – regularnie zimuje tam jeden osobnik, którego łatwo zarówno obserwować jak i sfotografować. Sporadycznie udaje się tam obserwować nawet 2 ptaki, jednakże w tym sezonie jeszcze nie rejestrowano na Potoku Oliwskim pluszczy.


W sezonie zimowym 2011/2012 Trójmiejska Grupa Lokalna OTOP, ściśle współpracująca z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, przeprowadziła inwentaryzację tego gatunku na potokach w granicach Parku i jego otuliny. Szeroko pisaliśmy o tym na łamach naszego kwartalnika „Gawron” w numerze 2 (63)/ 2012 oraz w piśmie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - „Ptaki” w numerze 1/2012. Zachęcamy do lektury.