Pliszki górskie w Lasach Oliwskich policzone!

samica pliszki górskiej z pokarmem dla młodych (fot. Andrzej Szuksztul) grafika
samica pliszki górskiej z pokarmem dla młodych (fot. Andrzej Szuksztul) grafika
samica pliszki górskiej z pokarmem dla młodych (fot. Maria i Patryk Chmielarz-Podejko)) grafika

W 2016 roku przeprowadzono inwentaryzację populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) na obszarze południowego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

Prace wykonane zostały przez członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod kierunkiem pracownika Parku. Skontrolowano wszystkie (10) potoki (w całości lub ich odcinki) w granicach południowego kompleksu Parku i jego sąsiedztwa.

W trakcie prac terenowych zanotowano 12 par pliszek górskich, z tego 7 par gniazdowało w granicach południowego kompleksu Parku (czyli Lasów Oliwskich), a 5 par w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku.

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej tą samą metodyką w 2010 roku zanotowano 7 par lęgowych pliszek górskich. Bardzo cieszy zarejestrowany wzrost liczebności gatunku. Większa liczebność stwierdzonych par może wynikać po części z większego doświadczenia terenowego obserwatorów, ale oddaje zapewne również rzeczywisty wzrost liczebności gniazdujących na badanym obszarze pliszek górskich.

Warto również wspomnieć, że jedna z par pliszek wykorzystuje z sukcesem specjalną budkę lęgową, wywieszoną w 2011 roku. W tym roku wyprowadziła w niej trzy podloty.

W następnym sezonie planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji pliszek górskich w północnym kompleksie TPK i jego sąsiedztwie.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie kontroli terenowych – bez Was nie było możliwe zebranie tych cennych informacji.