Pliszka górska w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 28-07-2021
śpiewający samiec pliszki górskiej (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
portret samca pliszki górskiej (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
samica pliszki górskiej (fot. Wojciech Sularz) grafika
budka lęgowa dla pliszki górskiej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Z końcem lipca 2021 roku zakończono kolejną inwentaryzację pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podczas prac inwentaryzacyjnych skontrolowano wszystkie (11) potoki i cieki w granicach północnego kompleksu Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie: Źródło Marii, Kaczą, bezimienny ciek w okolicach Chwarzna, Marszewską Strugę, Cisówkę, Gościcinę, Białą, Cedron (wraz z odcinkiem w Parku Miejskim w Wejherowie), Zbychowską Strugę, Zagórską Strugę (do ulicy Jana III Sobieskiego w Rumi) oraz Pętkowicką Strugę.

Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono 15 par pliszek górskich, w tym 2 pary w kategorii gniazdowanie możliwe, 7 par w kategorii gniazdowanie prawdopodobne i 6 par w kategorii gniazdowanie pewne. W granicach północnego kompleksu Parku do lęgów przystąpiło 11 par, w bezpośrednim jego sąsiedztwie – 4 pary. Najliczniej gatunek ten gniazdował w Dolinie Zagórskiej Strugi, gdzie zarejestrowano aż sześc par lęgowych. Jedna z par gniazdujących nad tym strumieniem zbudowała gniazdo w specjalnej budce lęgowej wywieszonej w 2012 roku. Jest to kolejny sezon lęgowy, w którym budka ta jest wykorzystywana przez ptaki.

Podczas inwentaryzacji w 2017 roku, przeprowadzonej na tym samym obszarze i w oparciu o identyczną metodykę, zanotowano 13-14 par lęgowych pliszek górskich.

Podsumowując wyniki uzyskane w 2019 roku podczas inwentaryzacji prowadzonej w kompleksie południowym Parku (12-13 par) oraz tegoroczne - z kompleksu północnego, wielkość populacji lęgowej pliszki górskiej na obszarze Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie możemy określić na 27-28 par lęgowych.

Niektóre pary pliszek wykorzystują specjalne budki lęgowe dedykowane temu gatunkowi - na obszarze Parku wywieszone są trzy takie budki. W planach jest powieszenie dwóch kolejnych.

Wykonanie inwentaryzacji możliwe było dzięki zaangażowaniu blisko współpracujących z Parkiem członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Serdecznie dziękujemy!