Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Z końcem lipca 2021 roku zakończono kolejną inwentaryzację pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Podczas prac inwentaryzacyjnych skontrolowano wszystkie (11) potoki i cieki w granicach północnego kompleksu Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie: Źródło Marii, Kaczą, bezimienny ciek w okolicach Chwarzna, Marszewską Strugę, Cisówkę, Gościcinę, Białą, Cedron (wraz z odcinkiem w Parku Miejskim w Wejherowie), Zbychowską Strugę, Zagórską Strugę (do ulicy Jana III Sobieskiego w Rumi) oraz Pętkowicką Strugę.

Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono 15 par pliszek górskich, w tym 2 pary w kategorii gniazdowanie możliwe, 7 par w kategorii gniazdowanie prawdopodobne i 6 par w kategorii gniazdowanie pewne. W granicach północnego kompleksu Parku do lęgów przystąpiło 11 par, w bezpośrednim jego sąsiedztwie – 4 pary. Najliczniej gatunek ten gniazdował w Dolinie Zagórskiej Strugi, gdzie zarejestrowano aż sześc par lęgowych. Jedna z par gniazdujących nad tym strumieniem zbudowała gniazdo w specjalnej budce lęgowej wywieszonej w 2012 roku. Jest to kolejny sezon lęgowy, w którym budka ta jest wykorzystywana przez ptaki.

Podczas inwentaryzacji w 2017 roku, przeprowadzonej na tym samym obszarze i w oparciu o identyczną metodykę, zanotowano 13-14 par lęgowych pliszek górskich.

Podsumowując wyniki uzyskane w 2019 roku podczas inwentaryzacji prowadzonej w kompleksie południowym Parku (12-13 par) oraz tegoroczne - z kompleksu północnego, wielkość populacji lęgowej pliszki górskiej na obszarze Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie możemy określić na 27-28 par lęgowych.

Niektóre pary pliszek wykorzystują specjalne budki lęgowe dedykowane temu gatunkowi - na obszarze Parku wywieszone są trzy takie budki. W planach jest powieszenie dwóch kolejnych.

Wykonanie inwentaryzacji możliwe było dzięki zaangażowaniu blisko współpracujących z Parkiem członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Serdecznie dziękujemy!