Plan ochrony TPK - Wojewoda rozważa wycofanie skargi

Data: 12-01-2024

 

Aktualnie plan ochrony Parku analizuje Naczelny Sąd Administracyjny. To po tym, jak poprzedni Wojewoda – Dariusz Drelich - złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gdańsku, który uchylał wydane przez niego rozstrzygnięcie nadzorcze. Uchylone przez WSA rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody uchylało plan ochrony Parku. Przebieg zdarzeń przedstawialiśmy w aktualnościach w lipcu 2023 r.

W styczniu 2024 r. Marszałek Województwa złożył wniosek do nowej Wojewody o rozważenie możliwości wycofania skargi kasacyjnej. W 2023 r. uchwalono w województwie pomorskim trzy kolejne plany ochrony: dla Kaszubskiego, Wdzydzkiego oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Pomimo identycznej sytuacji prawnej, a więc braku audytu krajobrazowego, Wojewoda uchylił tylko plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Niejednolitość podejścia byłego Wojewody sugeruje, iż złożona przez niego skarga kasacyjna była nieuzasadniona.

Co da wycofanie skargi przez Panią Wojewodę? Plan ochrony TPK wejdzie w życie w całości. Bez oczekiwania na wyrok NSA.  W tej chwili plan ochrony obowiązuje bez paragrafu 1 pkt 2) Uchwały tj. wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, stanowiącym załącznik nr 2. Poza tym załącznikiem ustalenia planu ochrony podlegają wykonaniu.