Plan ochrony TPK obowiązuje w całości!

Data: 05-03-2024

 

29 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Skargę kasacyjną wniósł poprzedni Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich. Wycofała ją Beatę Rutkiewicz – nowy Wojewoda Pomorski.

Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zaczął obowiązywać w całości!

Przypominamy, że treść aktu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w 2022 r pod pozycją 4268. Można zapoznać się z nim na naszej stronie internetowej pod linkiem:

https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/

Znajdziecie tam Państwo także dokumentację planu ochrony, na odstawie której sporządzono plan.

Dla lepszego zobrazowania treści planu uruchomiliśmy także narzędzie o nazwie PZPK NETGIS służące prezentacji danych przestrzennych.

Jest dostępne na stronie internetowej: http://pzpk.netgis.pl/geoportal/