Pierwszy pluszcz już w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

fot. Ania Goebel grafika
fot. Ania Goebel grafika

Wczoraj (14 grudnia), w Dolinie Zagórskiej Strugi, blisko granicy TPK wypatrzono pierwszego osobnika pluszcza, który przyleciał do nas na zimę, zapewne z dalekiej Skandynawii.

Pluszcze, zgodnie z systematyką biologiczną są przedstawicielami ptaków śpiewających (Oscines). Rodzinę Cinclidae (pluszcze) tworzy pięć gatunków zebranych w jeden rodzaj Cinclus. Są to: pluszcz (C. cinclus), pluszcz ciemny (C. pallasii), pluszcz meksykański (C. mexicanus), pluszcz białogłowy (C. leucocephalus) oraz pluszcz rdzawogardły (C. schulzii). Gatunki te zamieszkują głównie północną półkulę naszego globu i jako jedyne spośród ptaków śpiewających potrafią aktywnie nurkować. Są to gatunki ściśle związane z wartkimi i czystymi potokami oraz rzekami o kamienistym dnie. W naszym kraju gniazduje pierwszy z nich – pluszcz.

Obserwowany na Zagórskiej Strudze osobnik należał do podgatunku nominatywnego Cinclus cinclus cinclus (czyli podgatunku, na podstawie którego dany gatunek został opisany po raz pierwszy w nauce). Ptaki tego podgatunku gniazdują, między innymi, w Skandynawii, ale na zimę część osobników przemieszcza się na południe i zimuje również na Pomorzu. Autorem obserwacji jest koleżanka Ania Goebel – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Członkowie Trójmiejskiej Grupy OTOP, blisko współpracującej z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, przeprowadzili w sezonie zimowym 2011/2012 inwentaryzację zimujących na obszarze Parku i w jego sąsiedztwie pluszczy. Skontrolowano wszystkie dogodne siedliska dla tego gatunku i stwierdzono dwa zimujące osobniki – na Potoku Oliwskim i na Cedronie.

W obecnym sezonie zimowym, w oparciu o identyczną, jak poprzednio metodykę, inwentaryzacja zostanie powtórzona.

Szerzej o pluszczu pisaliśmy w kwartalniku „Gawron” nr 3/2013.