„Osobliwości Pomorskiego Krajobrazu”

W Szkole Podstawowej nr 38 na gdańskim osiedlu Niedźwiednik odbyła się debata krajobrazowa, stanowiąca pierwszy etap międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Osobliwości Pomorskiego Krajobrazu”. Projekt opracowany został przez zespół nauczycieli z gdańskich szkół, przy współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i organizowany jest w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa „Roku Krajobrazów Pomorza”.


W debacie wzięli udział uczniowie sześciu gdańskich szkół. Część merytoryczną przygotowali pracownicy parku - prezentację poświęconą pomorskim parkom krajobrazowym i ptakom TPK przedstawił Dariusz Ożarowski, a ciekawostki związane z dzikimi zwierzętami żyjącymi na skraju aglomeracji omówił Dariusz Podbereski. Młodzież przygotowała część artystyczną podczas której wysłuchano wierszy i piosenek o tematyce przyrodniczej.


Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Pomorski krajobraz pędzlem malowany”. Nagrodami w konkursie były między innymi wydawnictwa albumowe ufundowane przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.


Kolejne etapy projektu to: rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego, zajęcia w szkołach i zajęcia terenowe. Na zakończenie planowany jest zlot gwiaździsty w obiekcie edukacyjnym Nadleśnictwa Gdańsk.