Ornitologiczna ciekawostka w Lasach Oliwskich

W Dolinie Powagi (w pobliżu kuźni wodnej) obserwowano dzięcioła średniego (Dendrocopos medius). Jest to gatunek dzięcioła bardzo rzadko spotykanego w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Obserwowany osobnik pojawia się regularnie przy karmniku w pobliżu drzewostanów Parku.

 

Mimo, że podobne obserwacje miały miejsce w tym miejscu w okresie zimowym również w latach poprzednich, nie udało się jak dotąd potwierdzić jego gniazdowania w lasach TPK.

 

 

Jest to gatunek związany głównie z drzewostanami liściastymi z dużym udziałem dębów. Preferuje lasy, w których prowadzona jest ograniczona gospodarka leśna. Dzięcioły te żerując przeszukują szczeliny i pęknięcia kory starych dębów, znacznie rzadziej kują w drewnie (w przeciwieństwie do blisko spokrewnionego gatunku – dzięcioła dużego). W sezonie lęgowym często zbiera również owady (i ich formy larwalne) z liści i cienkich gałęzi.

 

 

W Polsce należy do gatunków nielicznych; gniazduje, przede wszystkim, na obszarach nizinnych. Nieco liczniej spotykany jest w Puszczy Białowieskiej i w dolinie Odry i Baryczy.