Ochrona zbiorowisk leśnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

jeden z oznakowanych dębów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dziuplasta sosna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
kikut świerka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dorodny, dziuplasty buk (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dziuplasty dąb (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
"ptasie"  żerowisko (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dziupla z "daszkiem" w buku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dziupla dzięcioła czarnego, wykorzystywana też przez siniaka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stary buk z gniazdem myszołowa (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
gniazdo jastrzębia na modrzewiu (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
oznakowane drzewa z rzadkimi gatunkami porostów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
leśne ostępy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W ramach współpracy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z Nadleśnictwem Gdańsk na wybranych powierzchniach przeznaczonych do prac rębnych (czyli tak zwanych powierzchniach manipulacyjnych) od 2016 roku prowadzone jest przez pracownika Parku znakowanie drzew do pozostawienia w trakcie prac leśnych. Działania te realizowane są w najcenniejszych (i z reguły najstarszych) wydzieleniach leśnych.

Pod koniec 2015 i 2016 roku przeprowadzono analizę planowanych w kolejnych latach prac rębnych i dokonano wyboru optymalnych (ze względu merytorycznych i logistycznych) obszarów do przeprowadzenia znakowania. W 2016 roku prace przeprowadzono w 41 wydzieleniach leśnych, w których wyznakowano około 190 drzew do pozostawienie do naturalnego rozpadu. Do końca stycznia 2017 roku przeszukano już 14 wydzieleń, w których wyznakowano około 150 drzew.

Wybrane drzewa oznaczane są czerwoną literą „E” jako tak zwane „drzewa ekologiczne”. Do pozostawienia wybierane są drzewa dziuplaste, drzewa z dużymi gniazdami ptaków oraz drzewa stanowiące stanowiska występowania chronionych i rzadkich gatunków flory i bioty porostów.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk, w niezbędnych z przyczyn merytorycznych sytuacjach, modyfikowane są również te obszary powierzchni manipulacyjnych, które pozostawione powinny być do naturalnego rozpadu. Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz zarządzeniem nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 11 maja 1999 r. (w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych) powinny one obejmować około 5% powierzchni manipulacyjnej. W wybranych rejonach Nadleśnictwa Gdańsk obszary do naturalnego rozpadu, pozostawiane w trakcie prac rębnych, powinny obejmować, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 2 czerwca 2015 roku (w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej w drzewostanach o szczególnych walorach ważnych dla lokalnych społeczności) obszar równy 10% powierzchni manipulacyjnej.

Wybrane, najcenniejsze obszary (bogate w drzewa dziuplaste i stanowiska gniazdowania ptaków) zgłoszone zostały przez Park do tak zwanej listy drzewostanów referencyjnych (czyli takich obszarów, które pozostawiane są bez ingerencji w naturalnym stanie), których wyznaczenie jest obowiązkiem Nadleśnictwa Gdańsk wynikającym z otrzymania certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council) zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (wskaźnik 6.4.1).