Ochrona przyrody na obszarze leśnictwa Sopot

Data: 08-11-2011
Dzięki współpracy z leśniczym l. Sopot – Panem Waldemarem Baranowskim w jednym z oddziałów na obszarze tego leśnictwa pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyznakowali drzewa, które zostaną pozostawione do naturalnego rozpadu w czasie prowadzonych obecnie i zaplanowanych na przyszłość prac rębnych. Do pozostawienia wybrano stare egzemplarze buków, które oferują ptakom i innym kręgowcom potencjalne miejsca rozrodu (egzemplarze dziuplaste, drzewa o wyjątkowo rozbudowanej koronie itp.). W dziupli jednego z buków gniazduje siniak (Columba oenas) – stosunkowo rzadki mieszkaniec lasów bukowych naszego Parku.

W tymże leśnictwie została również wyznakowana ostoja wyjątkowo rzadkiego gatunku grzyba z rodzaju dzwonkówka – Entoloma chytrophilum. Wyznakowanie strefy gwarantuje zachowanie specyficznego siedliska występowania tego unikalnego gatunku grzyba. Szerzej o tym gatunku pisaliśmy w drugim, tegorocznym numerze kwartalnika Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych „Gawron”. Występowanie tego rzadkiego grzyba zostało stwierdzone w tym roku w trakcie terenowych prac miłośników grzybów – P. Mirosława Wantoch-Rekowskiego oraz P. Marcina Wilgi. Stanowisko w leśnictwie Sopot jest prawdopodobnie jednym z sześciu stanowisk na świecie. Dwa kolejne stanowiska zostały zlokalizowane w leśnictwie Matemblewo - będziemy prowadzić starania, mające zapewnić trwałość siedliska na obszarze ich występowania.