Ochrona jerzyka (Apus apus) w strefie styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i miasta Sopot.

Budki legowe  grafika
Jerzyk grafika

W bezpośrednim sąsiedztwie południowego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) znajduje się sopockie osiedle Brodwino. W wyniku przeprowadzonego przeszło pięć lat temu remontu bloków osiedla zostały zlikwidowane miejsca lęgowe jerzyków i ptaki przeniosły się na budynek osiedlowej szkoły podstawowej.

W tym roku w pięciu placówkach edukacyjnych gminy Sopot wykonywana jest dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej termomodernizacja budynków związana z dociepleniem stropodachów. Taki remont od początku lipca prowadzony jest również w szkole na Brodwinie, w związku z czym podjęto działania mające na celu zachowanie kolonii lęgowej jerzyków.

W tym celu pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – ornitolog Dariusz Ożarowski nawiązał stałą współpracę z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz Referatem Inwestycji Urzędu Miasta Sopot. Na spotkaniach w Urzędzie Miasta oraz roboczych spotkaniach z inwestorem i wykonawcami remontów wspólnie ustalono taki tryb i technikę prowadzenia prac dociepleniowych, aby umożliwić jerzykom dokończenie lęgów (wykarmienie piskląt) i bezpieczne wyprowadzenie młodych. Na wniosek pracownika TPK prace związane z dociepleniem stropodachów rozpoczęły się dopiero po 20 sierpnia, a więc już po odlocie jerzyków na afrykańskie zimowiska.

Stropodachy zostaną w części wypełnione specjalnym materiałem dociepleniowym, a otwory do nich prowadzące zabezpieczone kratkami. Dlatego też, w ramach kompensacji miejsc lęgowych jerzyków w iejscach wskazanych przez pracownika TPK (na północnej elewacji budynku szkoły, zaraz poniżej wykorzystywanych w tym roku wlotów do stropodachów) umieszczono dziesięć budek lęgowych dla tych ptaków. Kolejne dziesięć zostanie powieszone na ścianie południowej, gdyż w minionym sezonie lęgowym jerzyki licznie wykorzystywały otwory wlotowe do stropodachów również po tej stronie szkoły.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, dzięki wspólnym działaniom pracowników TPK, Urzędu Miasta Sopot oraz wykonawców prac remontowych, jerzyki z sukcesem zasiedlą przygotowane dla nich zastępcze miejsca lęgowe.