Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

W 2016 roku pracownicy TPK w ramach prowadzenia czynnej ochrony populacji gągoła rozwiesili 12 specjalnych budek lęgowych. W konstrukcji budek przewidziano zabezpieczenia minimalizujące prawdopodobieństwo ich penetracji przez czworonożne drapieżniki, co w przypadku wykorzystania budek przez gągoły mogłoby skutkować stratami w lęgach.

Budki zostały rozlokowane w siedliskach lęgowych tego gatunku w północnym kompleksie Parku, zarówno na stanowiskach, w których obserwowano już ptaki w latach poprzednich, jak i nowych, potencjalnych. W trakcie prac pobrano namiary GPS wszystkich lokalizacji i utworzono bazę zawierającą dane o rozlokowanych budkach.

Liczebność lęgowej populacji gągoła w Parku w okresie 2014-2016 została oszacowana przez pracowników Parku na 7-11 par. Mamy nadzieję, że zwiększenie dostępności potencjalnych i bezpiecznych miejsc gniazdowania pozwoli ustabilizować liczebność populacji na poziomie kilkunastu par.

Zakup budek został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.