Ochrona dziuplaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

budka dla sóweczki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka dla pliszki górskiej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka z materiałem gniazdowym (puchem) gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
specjalnie zabezpieczona przed drapieżnikami budka dla gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka dla drobniejszych gatunków dziuplaków (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W 2016 roku wśród skontrolowanych budek lęgowych (37) zasiedlonych przez ptaki zostało 28 sztuk. Trzy z nich zostały wykorzystane dwukrotnie w sezonie lęgowym i to przez różne gatunki ptaków.

W dwóch budkach gniazdowały gągoły, w 22 – sikory (bogatki lub modraszki), w trzech budkach lęgi odbyły kowaliki, w dwóch – pliszki górskie. Dwie budki wykorzystywane były jako noclegowisko przez ptaki, w tym przez dzięcioły duże.

W 2016 i na początku 2017 roku na obszarze Parku rozwieszono kolejne budki lęgowe dla ptaków, w tym:

  • 35 specjalnych budek dla mniejszych gatunków sów (włochatek i sóweczek) - w ramach projektu "Bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" realizowanego przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING w partnerstwie z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i we współpracy z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Projekt sfinansowany został przez "Fundusz dla przyrody".
  • 12 specjalnie zabezpieczonych przed drapieżnikami budek dla gągoła w ramach prowadzenia ochrony czynnej populacji lęgowej tego gatunku na obszarze Parku. Zakup budek został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obecnie na obszarze TPK znajdują się 92 budki lęgowe różnego typu (rozwieszone przez pracowników Parku lub przy ich współpracy), w tym:

budki A1 – 5 sztuk (dla drobnych dziuplaków)

budki A2 – 3 sztuki (dla dziuplaków o nieco większych rozmiarach ciała)

budki D – 33 sztuki (dla gągołów, siniaków, puszczyków)

budki dla pleszki – 1 sztuka

budki dla pliszki górskiej – 3 sztuki

specjalne budki dla mniejszych gatunków sów – 35 sztuk

specjalne budki dla gągoła – 12 sztuk