Ochrona czynna użytku ekologicznego "Szuwary Jeziora Wyspowskiego" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 12-08-2021
obszar użytku przed koszeniem (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
obszar użytku po koszeniu i usunięciu biomasy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
fot. Dariusz Ożarowski grafika
po sprzątaniu terenu użytku (fot. Anna Moś) grafika

 

„Szuwary Jeziora Wyspowskiego” to jeden z 13-stu użytków ekologicznych zlokalizowanych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w 2006 roku w celu zachowania torfowiska niskiego z bogatą roślinnością mokrych łąk i szuwarów.

Niestety siedliska łąkowe na obszarze użytku ulegają szybkiej sukcesji, zarastając roślinnością wysoką. Dodatkowym zagrożeniem dla flory użytku jest obecność licznej populacji niecierpka gruczołowatego – inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia.

Ze względu na niekorzystne zmiany zachodzące na obszarze użytku przeprowadzono (już drugi rok z rzędu) zabiegi ochrony czynnej tj. koszenie połączone z usuwaniem biomasy z obszaru użytku, które zostało wykonane w połowie lipca. Prowadzone jest również ręczne usuwanie inwazyjnego niecierpka gruczołowatego. W pracach tych biorą udział pracownicy Parku oraz członkowie Naukowego Studenckiego Koła Botanicznego „Zioło” przy Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. W sierpniu, ze względu na znaczne zaśmiecenie obszaru użytku, zorganizowano również jego sprzątanie, podczas którego zebrano dwa worki odpadów.

W przyszłym roku na obszarze użytku ekologicznego planowana jest kontynuacja zabiegów ochrony czynnej.