Ochrona czynna płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 12-04-2018
podziękowania z uśmiechem (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
UWAGA NA PŁAZY !!! (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stawiamy płotek na Sokółce (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
pomagają nam studenci Uniwersytetu Gdańskiego (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek z informacją (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
północna część płotka na Sokółce (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wymiana części płotka przymocowanego do ogrodzenia Fort Forest w Gdyni (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stawiamy płotek w Wyspowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
cały płotek ma długość przeszło 100 metrów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
informacja na płotku w Wyspowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
południowa część płotka w Wyspowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
ropucha szara w pełnej okazałości (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
żaba trawna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
żaby trawne i ich skrzek (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
towarzystwo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Już od 6-ciu lat pracownicy Parku prowadzą czynną ochronę płazów, w ramach której ustawiane są specjalne płotki zabezpieczające przed wtargnięciem płazów na drogi i parkingi na obszarze osiedla Sokółka I i Fort Forest w Gdyni oraz w rejonie miejscowości Wyspowo koło Nowego Dworu Wejherowskiego.

Na obszarze osiedla Sokółka I w Gdyni ustawiono około 90 – metrowy płotek wyłapujący płazy wychodzące na teren osiedla z sąsiadującego z zabudową od strony wschodniej lasu. Płotek wyłapuje płazy w rozmieszczone wzdłuż niego wiaderka i tym samym musi być codziennie kontrolowany, a płazy przenoszone do miejsc rozrodu na osiedlu. Rozpoczęto również stopniową wymianę stałego płotka przymocowanego do ogrodzenia osiedla Fort Forest, którego funkcją jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parking tego osiedla oraz naprowadzanie ich do znajdującego się w bezpośrednim w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. W dwóch zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sokółki I do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne.

W Wyspowie zlokalizowano przeszło 100 – metrowej długości płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową Wyspowo – Nowy Dwór Wejherowski. W trakcie badań prowadzonych przez herpetologów na zlecenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obszar ten zidentyfikowano jako miejsce o wyjątkowo dużej śmiertelności chronionych gatunków płazów i dlatego ochrona czynna płazów na tym terenie ma charakter priorytetowy. Stwierdzono tu gody ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych oraz traszek zwyczajnych i grzebieniastych.

Realizacja tych działań (rozstawianie plotków oraz prowadzenie regularnych ich kontroli) możliwie jest dzięki zaangażowaniu, poświęcających swój prywatny czas, wolontariuszy. Dziękujemy bardzo!

Miejsc, w których pod kołami samochodów giną chronione gatunki płazów, jest na obszarze Parku i w jego okolicy kilkanaście – tym bardziej cieszy inicjatywa Nadleśnictwa Gdańsk, które od bieżącego roku prowadzi ochronę czynną płazów w rejonie leśniczówki Renuszewo. Płazy migrujące do zbiorników wodnych położonych w Renuszewie ginęły licznie w czasie przekraczania ulicy Spacerowej. Dzięki ustawionemu płotkowi, wyłapującemu wędrujące osobniki w wiaderka, możliwe stało się zmniejszenie ich śmiertelności.