Ochrona czynna płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W związku z szybko nadchodzącą wiosną pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego podjęli działania mające na celu ochronę płazów w okresie ich masowej wędrówki do miejsc rozrodu.

 

Działania te zapoczątkowane zostały w ubiegłym roku. Wtedy to na granicy lasu przylegającego do jednego z gdyńskich osiedli „Fort Forest” został ustawiony tymczasowy płotek. Celem tych działań było powstrzymanie płazów przed wchodzeniem na drogi i parkingi osiedlowe a także nakierowanie ich bezpośrednio na pobliskie oczko wodne. Płotek znakomicie spełnił swoje zadanie – śmiertelność płazów została znacznie ograniczona. Należy podkreślić, że było to możliwe dzięki życzliwej postawie zarządcy osiedla – firmy „Marka” oraz pomocy i zaangażowaniu mieszkańców.

 

 

W tym roku zdecydowano się na bardziej trwałe rozwiązanie. Do otaczającego osiedle ogrodzenia od strony sąsiadującej z lasem przymocowana została specjalna siatka o gęstych oczkach. Dodatkowo siatka została wkopana w ziemię, żeby uniemożliwić płazom przechodzenie pod nią. Do ogrodzenia pracownicy Parku przymocowali także plansze z informacją o celu wykonanego zabezpieczenia.

 

 

W sąsiedztwie oczek wodnych, będących miejscem rozrodu płazów zostanie również ustawiona specjalna tablica edukacyjna, przybliżająca mieszkańcom różnorodność gatunkową chronionych płazów oraz sposoby prowadzenia ich czynnej ochrony.

 

 

W najbliższym czasie planowany jest również montaż tymczasowego płotka zabezpieczającego w innym miejscu na terenie TPK, w pobliżu północnego brzegu jeziora Wyspowo. W czasie prac inwentaryzujących obszary o zwiększonej śmiertelności płazów, obszar ten zidentyfikowano jako rejon, gdzie ginie najwięcej płazów.

 

 

przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
  ciężkiej (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
płotek został wkopany w ziemię (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
. a ziemia mocno ubita (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
. i przymocowany na stałe do ogrodzenia osiedla (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek z bliska (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bramka była problemem, ale daliśmy radę (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek od strony parkingu (fot. Dariusz Ożarowski) grafika