Obchody XXXV - lecia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

oficjalne rozpoczęcia konferencji (fot. Magdalena Hadwiczak) grafika
konferencja wzbudziła duże zainteresowanie (fot. Magdalena Hadwiczak) grafika
pierwszy z referatów dotyczył walorów przyrodniczych Parku (fot. Magdalenia Hadwiczak) grafika
referat dotyczący gospodarki leśnej na obszarze Parku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
miłe chwile (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w czasie dyskusji (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w Dolinie Zagórskiej Strugi (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
spotkanie w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał w 1979 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. 24 i 25 września b. r. odbyły się oficjalne obchody XXXV - lecia naszego Parku. Pierwszego dnia w Urzędzie Miasta Gdańska zorganizowana została konferencja poświęcona walorom przyrodniczym, ich ochronie oraz zagrożeniom, gospodarce leśnej prowadzonej na obszarze Parku oraz problemom zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku i otuliny.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać czterech prezentacji.

 „Trójmiejski Park Krajobrazowy - czy warto chronić?” - wygłoszony przez mgr  Dariusza  Ożarowskiego z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Gospodarka leśna  w Nadleśnictwie Gdańsk w relacji do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”- wygłoszony przez mgr inż. Marka Zemana, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk

Trójmiejski Park Krajobrazowy w strukturze Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta” - wygłoszony przez dr inż. arch. Feliksa Pankau, Zastępcy Dyrektora  Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Bioróżnorodność w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na przykładzie Lasów Oliwskich − wybrane aspekty” - wygłoszony przez  mgr inż. Marcina S. Wilgę.

Po wysłuchaniu referatów odbyła się merytoryczna dyskusja dotycząca problemów w funkcjonowaniu i przyszłości Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

25 września zorganizowane zostało zwiedzanie wybranych obiektów Parku w celu przybliżenia uczestnikom walorów przyrodniczych i problemów ich ochrony na obszarze TPK. Obejrzeliśmy fragment planowanego rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” oraz rezerwat i jednocześnie obszar Natura 2000 „Pełcznica”.

Gościliśmy również w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo Nadleśnictwa Gdańsk, a pracownik Nadleśnictwa przybliżył uczestnikom spotkania historię i ideę ogrodu. Była to też okazja do zapoznania się z dotychczas zgromadzonymi na obszarze ogrodu kolekcjami. Tam też odbyło się oficjalne zakończenie obchodów święta Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Obchody XXXV-lecia utworzenia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.