O Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w bibliotece

O Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w bibliotece grafika
O Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w bibliotece grafika

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie (filia nr 8 przy ulicy Mazowieckiej) odbyło się spotkanie z pracownikiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Tematem wiodącym były szlaki turystyczne w Parku, ale przy okazji poruszono znacznie więcej problemów związanych ze spostrzeżeniami osób mieszkających w pobliżu TPK. Dyskutowano o systemie ochrony przyrody w Polsce, gospodarce leśnej, turystyce i udostępnianiu lasu, postępującej zabudowie ostatnich śródleśnych enklaw, puszczaniu psów luzem na terenach leśnych itp. Niektóre sprawy dotyczyły bezpośredniego sąsiedztwa i problemów z funkcjonowaniem obiektów uciążliwych dla otoczenia. W tym kontekście przewijał się problem położonej niedaleko strzelnicy i hałasu jaki emitowany jest podczas jej użytkowania. Całkowitą akceptację uczestników spotkania uzyskała konieczność pozostawienia kompleksu lasów oliwsko-sopockich do celów wyłącznie turystyki kwalifikowanej oraz ograniczania ilości dużych imprez i likwidacji tras typu singletrack.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali mapy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i inne wydawnictwa edukacyjne. Zbiory biblioteki uzupełniono o komplet przewodników przyrodniczo-turystycznych po Parku.