O pliszce górskiej na kolejnym spotkaniu TGL OTOP

Zapraszamy na kolejne spotkanie Trójmiejskiej Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które odbędzie się 20 marca (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Polanki 51 w Gdańsku - Oliwie.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona prelekcja poświęcona biologii pliszki górskiej (Motacilla cinerea) - w kontekście planowanej inwentaryzacji tego gatunku w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Poświęcimy również chwilę na zapoznanie się ze zdjęciami pluszcza wykonanymi przez osoby uczestniczące w prowadzonej tej zimy inwentaryzacji tego gatunku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!