Nowy użytek ekologiczny na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
łąka na obszarze użytku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
zarastający dół po wydobyciu torfu (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
zadrzewienia w centrum użytku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wełnianki na obszarze użytku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wrzosowisko na obszarze użytku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
głazy jako siedlisko porostów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bogata biota porostów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W grudniu 2011 roku uchwałą Rady Gminy Szemud został utworzony nowy użytek ekologiczny "Okuniewskie Łąki". Jego powołanie było możliwe dzięki  zaangażowaniu pracowników i sympatyków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - w 2010 i 2011 roku rozpoznano różnorodność awifauny oraz flory obszaru planowanego użytku oraz złożono formalny wniosek o jego utworzenie.


Użytek został utworzony na obszarze 4,77 ha w obrębie wsi Kamień, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gdańsk. Ciekawostką jest występowanie licznej populacji naszego jednego z najładniejszych gatunków pająków - tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi).


Spośród chronionych gatunków roślin naczyniowych stwierdzono tu występowanie bagna zwyczajnego (Ledum palustre) oraz kruszyny pospolitej (Frangula alnus). Spośród mszaków zanotowano ściśle chronionego torfowca błotnego (Sphagnum palustre) oraz znajdujące się pod ochroną częściową: widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium), rokietnik zwyczajny (Pleurozium schreberi), płonnik pospolity (Polytrichum commune), płonnik cienki (Polytrichum strictum), brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum), fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus) oraz torfowiec zaostrzony (Sphagnum fallax).


Z ciekawszych gatunków ptaków na obszarze użytku stwierdzono, między innymi, lęgową parą samotników (Tringa ochropus), zalatujące orzechówki (Nucifraga caryocatactes) oraz uszatki (Asio otus).


W trakcie procedury powoływania znajduje się kolejny planowany użytek ekologiczny "Łąka nad Zagórską Strugą" z bogatym stanowiskiem storczyków - stoplamka szerokolistnego (Dactylorhiza majalis).