Nowy pomnik przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

plechy Usnea dasopaga na pomnikowej brzozie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
pomnikowa brzoza w szacie zimowej  (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
prace inwentaryzacyjne - zbieranie danych do wniosku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
najprzyjemniejsza chwila - znakowanie pomnika przyrody  urzędową tabliczką (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego został ustanowiony kolejny pomnik przyrody. Jest to już 168 obiekt objęty tą formą ochrony w granicach Parku.

Nowy pomnik przyrody znajduje się w południowej części TPK, na terenie leśnictwa Gołębiewo. Został on ustanowiony ze względu na obecność rzadkich i chronionych porostów epifitycznych.

Pomnik przyrody stanowi brzoza brodawkowata, na której stwierdzono występowanie około 10 okazałych plech brodaczki zwyczajnej [Usnea dasopoga (syn. U. filipendula)].

Gatunek ten w Polsce podlega ochronie prawnej, dodatkowo zamieszczony jest na krajowej i regionalnej czerwonej liście porostów jako takson narażony na wyginięcie (kategoria VU).

Należy podkreślić, że jest to pierwsze znane stanowisko brodaczki zwyczajnej w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.