Nowy pomnik przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 18-03-2024
fot. Dariusz Ożarowski grafika
fot. Dariusz Ożarowski grafika

 

Pod koniec stycznia Gmina Miasta Sopotu ustanowiła nowy grupowy pomnik przyrody. Ochroną prawną objęto dwa modrzewie europejskie (Larix decidua) w wieku ok. 130 lat. Obwody pni na wysokości 130 cm wynoszą 258 i 263 cm. Drzewa rosną w wydzieleniu 29b leśnictwa Sopot. Oba pomnikowe drzewa zostały oznakowane urzędowymi tabliczkami przez pracowników Parku.

Liczba pomników przyrody na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wynosi obecnie 185, z tego 118 to pomniki przyrody ożywionej, 2 - to pomniki chroniące drzewa na głazach oraz 65 to głazy lub grupy głazów.