Nowy "Gawron"

Data: 02-07-2011

W końcu czerwca ukazał się nowy numer kwartalnika "Gawron". 


W niniejszym numerze zainteresowany Czytelnik znajdzie wiele informacji dotyczących działalności poszczególnych parków krajobrazowych z zakresu edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody. Piszemy, między innymi, o czynnej ochronie zadrzewień śródpolnych na obszarze Parku Krajobrazowego ,,Mierzeja Wiślana", o inwentaryzacji sów leśnych w Zaborskim Parku Krajobrazowym oraz o problemach ochrony ryb w dorzeczu Słupi. O prawdziwie sensacyjnym odkryciu wyjątkowo rzadkiego gatunku grzyba na terenie TPK pisze nasz stały współpracownik - Marcin S. Wilga. W tym numerze naszego kwartalnika znajdziemy również wyniki badań faunistycznych nietoperzy zaprezentowane przez członków PTOP Salamandra na Międzynarodowej Naukowej Konferencji Biologicznej dla studentów i doktorantów, która odbyła się we Lwowie na początku kwietnia. Jak zawsze nie zabraknie również kilku chwil z poezją przyrodniczą.


Zapraszamy do lektury.