Nowy gatunek grzyba w TPK

Nowy gatunek grzyba z rodzaju Łysiczka  - Psilocybe serbica var. bohemica został stwierdzony na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to pierwsze stanowisko, nie notowanego do tej pory w Polsce gatunku.

Nazwa rodzajowa Psilocybe została nadana ze względu na gładką powierzchnię kapeluszy owocników i oznacza łysą (psilos) głowę (gr. kubê).