Na ratunek storczykom

W dniach 13 i 14 czerwca na terenie portu lotniczego Gdynia - Kosakowo odbył się drugi etap akcji przesadzania objętego ścisłą ochroną storczyka - kruszczyka szerokolistnego (pierwszy etap przeprowadzony został jesienią ubiegłego roku). Inicjatywa ta związana była z przygotowywaniem terenu lotniska pod planowane inwestycje. Podczas dwóch dni trwania akcji pracownicy i doktoranci Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, przy aktywnej współpracy Agnieszki Kowalewskiej z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przesadzili, oznakowali i stworzyli dokumentację dla około 250 okazów kruszczyka. Znaczna ich część trafiła do powstającego ogrodu botanicznego w Maszewie w granicach TPK. W przyszłości planowane jest poddanie tej grupy roślin obserwacji oraz wykorzystanie uzyskanych danych do prowadzenia różnorodnych badań naukowych.