Na pomoc płazom!

płotek w pełnej okazałości (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
zakończenie płotka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
nawis na górnej krawędzi płotka ma uniemożliwić traszkom jego pokonanie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stawianie płotka w gęstej roślinności było bardzo pracochłonnne (fot Dariusz Ożarowski) grafika
informacja o celu ustawienia płotka (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Na obszarze leśnictwa Marianowo (dawniej Wyspowo) w Trójmiejkim Parku Krajobrazowym ustawiony został specjalny płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową z Wyspowa do Nowego Dworu Wejherowskiego.

Miejsce to w 2009 roku zostało rozpoznane jako obszar znacznej śmiertelności płazów, powodowanej rozjeżdżaniem przez samochody osobników podążających na rozród w wodach jeziora Wyspowo i przylegających stawów.

Od 2014 prowadzone są na tym obszarze (przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wolontariuszy) działania ochrony czynnej, polegające na stawianiu płotka oraz przenoszeniu płazów. Jednocześnie prowadzone jest rozpoznanie różnorodności gatunkowej wędrujących płazów, dzięki czemu potwierdzono przemieszczanie się przez ten obszar między innymi traszki grzebieniastej. Jest to gatunek wymieniony w załączniku II tak zwanej Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) oraz podlegający w naszym kraju ścisłej ochronie gatunkowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), a więc gatunek, którego ochrona powinna mieć znaczenie priorytetowe.

W związku z powyższym w tym roku zmodyfikowano nieco typ płotka. Po pierwsze zmieniono materiał, z którego wykonywany był płotek (z siatki o drobnym oczku na geowłókninę), co ma utrudnić wspinanie się traszkom po płotku i tym samym przedostawanie się tych płazów na drogę. Na górnej krawędzi płotka zastosowano dodatkowo nawis, który zadaniem jest  uniemożliwienie traszkom pokonanie płotka.

Do bieżącego roku przy płotku zarejestrowano osobniki z sześciu gatunków płazów: ropuchy szare, żaby trawne, żaby moczarowe, żaby wodne, traszki zwyczajne i traszki grzebieniaste.