Monitoring zasiedlenia gniazd bociana białego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i okolicach

gniazdo w Gdyni-Wiczlinie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
trójka młodych na gnieździe w Bojanie-Głodowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
gniazdo w Łężycach-Rogulewie z pięcioma młodziakami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
czwórka młodych na gnieździe w Łężycach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
gniazdo w Nowym Dworze Wejherowskim (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
tegoroczny przychówek na gnieździe w Przetoczynie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samotny młodziak na gnieździe w Sopieszynie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
czwórka młodziaków na gnieździe w Koleczkowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W połowie lipca bieżącego roku pracownicy Parku skontrolowali stan oraz zasiedlenie gniazd bociana białego zlokalizowanych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Część danych dotyczących tegorocznego zasiedlenia gniazd bociana białego udostępniła również Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, która od sześciu lat prowadzi monitoring populacji bociana białego w gminie Gdańsk.

W granicach Parku zlokalizowane są obecnie dwa gniazda bociana białego – w Nowym Dworze Wejherowskim oraz w miejscowości Reszki. Pierwsze gniazdo zlokalizowane jest na odłączonym od sieci energetycznej słupie - w tym roku bociany wychowały na nim dwa młode; drugie gniazdo znajduje się na czynnym słupie energetycznym, na którym w zeszłym roku ptaki zbudowały gniazdo. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ptaków (wraz z gniazdem) oraz ograniczenia awaryjności linii, jej zarządcy, na wniosek TPK, zamocowali specjalną podstawę pod gniazdo. Została ona zajęta w tym sezonie przez parę ptaków (gniazdo zostało dobudowane), jednakże nie przystąpiły one do lęgu (nie zostało złożone zniesienie).

Na Polanie Łężyckiej (która formalnie leży w otulinie Parku, ale jest cała otoczona obszarem objętym ochroną w granicach Parku), gdzie znajdują się dwa gniazda bocianów, ptaki odchowały aż 9 młodych (5 w Łężycach-Rogulewie i 4 w Łężycach). Była to jedyna „piątka” i jedna z dwóch „czwórek” w tegorocznym sezonie.

Z 18 kontrolowanych gniazd bociany zajęły 17 z nich, z czego w 12-tu gniazdach lęgi zakończyły się sukcesem. Ptaki odchowały łącznie aż 34 młode. Jedno gniazdo nie zostało zajęte przez ptaki, w czterech pary bocianów pojawiały się regularnie, ale nie przystąpiły do lęgów. W tegorocznym sezonie sukces lęgowy mierzony średnią liczbą odchowanych młodych bocianów na zajęte przez parę gniazdo wyniósł 2,0 młodego; zaś mierzony średnią liczbą młodych na gniazdo z sukcesem lęgowym wyniósł 2,8 młodego.

Więcej wiadomości o bocianach białych i ich ochronie można znaleźć na stronie internetowej bociany.pl