Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Rozpoczęła się kolejna inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie. W tym sezonie prace terenowe koncentrują się na obszarze południowego kompleksu Parku. W przyszłym roku planowane jest przeprowadzenie prac w kompleksie północnym.

Inwentaryzacja odbywa się w ramach prowadzonego od 2010 roku monitoringu populacji lęgowej tego gatunku pliszki. W sezonach 2010 i 2012 liczebność populacji na obszarze Parku oszacowano na 15 par. W trakcie inwentaryzacji w 2016 i 2017 roku liczebność pliszki górskiej oszacowano na 25-26 par lęgowych (w Parku 17-18 par, w jego bezpośrednim sąsiedztwie - 8 par). Część ptaków gniazduje w specjalnych budkach lęgowych wywieszonych przez pracowników Parku.

Wykonanie czasochłonnych kontroli terenowych możliwe jest dzięki współpracy pracowników Parku z członkami i sympatykami Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Ze szczegółowymi wynikami poprzednich inwentaryzacji można zapoznać się w artykułach zamieszczonych w dziale do pobrania: https://tpkgdansk.pl/do-pobrania/artykuly-pracownikow-parku/