Monitoring populacji lęgowej gągoła na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 19-06-2015
Samica gagoła z przychówkiem (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Jezioro Rąbówko - jeden ze zbiorników, nad którym gniazdują gągoły (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Gagoły w rezerwacie Pełcznica (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W kwietniu, maju i na początku czerwca bieżącego roku pracownicy TPK wykonali kontrole w ramach prowadzonego od dwóch lat w północnym komleksie Parku monitoringu gągoła (Bucephala clangula). Skontrolowano wszystkie (15) zbiorniki wodne stosując metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zebrane dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła na obszarze TPK na maksymalnie 8 par lęgowych. W zeszłym roku liczebność gągołów z zastosowaniem tej samej metodyki została określona na 10 par lęgowych.

Na obszarze północnego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rozwieszone są specjalne budki lęgowe dla gągoła, w których corocznie rejestruje się kilka lęgów tego gatunku.