Międzyszkolny Projekt Ekologiczny „Osobliwości Pomorskiego Krajobrazu”.

Data: 14-06-2012

Dobiegł końca projekt „Osobliwości Pomorskiego Krajobrazu”, organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 17 w Gdańsku i Trójmiejski Park Krajobrazowy.


Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.


W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 500 uczniów z sześciu gdańskich szkół.


W każdej ze szkół odbywał się inny rodzaj zajęć.

Zaczęło się od Debaty Krajobrazowej, podczas której pracownicy parku przeprowadzili prezentację i prelekcję. Były także występy artystyczne, międzyszkolny konkurs plastyczny „Krajobraz pomorski pędzlem malowany”, warsztaty entomologiczne i konkurs poezji „Krajobraz pomorski słowem malowany".

Finał projektu rozegrany został w Szkole Podstawowej nr 17. Uczniowie klas IV wszystkich szkół biorących udział w projekcie współzawodniczyli w konkursie wiedzy ekologicznej pod hasłem „W lesie”. Aby urozmaicić formułę spotkania, konkurs wiedzy ekologicznej połączony został z zadaniami sportowymi. Uczniowie współzawodniczyli w takich konkurencjach jak: rozpoznawanie gatunków drzew, określanie form ochrony przyrody, rozpoznawanie warstw lasu, rozpoznawanie gatunków zwierząt, rozwiązywanie rebusu i krzyżówki.


W jury zasiadali, między innymi: p. Anna Grapatyn-Korzeniowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, nauczyciele przyrody i przedstawiciel Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


Ostatnim elementem w realizacji projektu były zajęcia terenowe w TPK dla klasy IVb Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku. Była to forma nagrody dla dzieci startujących w projekcie, a jednocześnie podziękowanie za wkład pracy włożony w realizację projektu.


Specjalne podziękowania należą się p. Katarzynie Biedrzyckiej ze Szkoły Podstawowej nr 17 za pomysł, przygotowanie i przeprowadzenie projektu.