Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

24 maja w Szkole Podstawowej nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku odbył się międzyszkolny konkurs ornitologiczny pod tytułem „Ptaki najbliższej okolicy”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Okręg Gdański Ligi Ochrony Przyrody. W konkursowym jury, na zaproszenie Dyrekcji SP nr 38, zasiadł również pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Konkurs, w którym wzięły udział zespoły z pięciu placówek dydaktycznych Gdańska składał się z kilku zadań, które sprawdzały nie tylko wiedzę uczestników, ale również umiejętność rozpoznawania gatunków ptaków oraz ich rysowania z pamięci. Na sali zasiadło kilkudziesięciu uczniów z poszczególnych szkół, którzy przybyli, aby dopingować swoim koleżankom i kolegom.

Na zakończenie konkursowych zmagań pracownik Parku przedstawił prezentację multimedialną pod tytułem „Ptaki w naszych miastach”, podczas której przybliżył słuchaczom różnorodność gatunkową awifauny występującej na obszarach zabudowanych.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli gdańskich szkół, w związku z czym planowane są już jego kolejne edycje.