Liczenie nietoperzy zimujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

przygotowania (fot. Anna Maria Biniecka) grafika
dwa nocki Natterera i nocek rudy (fot. Marta Więckowska) grafika
kontrola (fot. Anna Maria Biniecka) grafika
gacek brunatny (fot. Konrad Bidziński) grafika
gacek brunatny (fot. Marta Więckowska) grafika
nocek duży (fot. Marta Więckowska) grafika
nocek rudy (fot. Marta Więckowska) grafika

Co roku na terenie województwa pomorskiego odbywają się liczenia nietoperzy, prowadzone przez członków Studenckiego Koła Chiropterologicznego „Salamandra” działającego przy Uniwersytecie Gdańskim.

Zimą, ze względu na brak pokarmu nietoperze zapadają w stan zwany hibernacją, podczas którego większość ich funkcji życiowych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Temperatura hibernującego nietoperza różni się zaledwie o 1-2 °C od jego otoczenia. Większość nietoperzy (podkowce, nocki, mroczek pozłocisty, gacki, mopek) zimuje w kryjówkach podziemnych, takich jak jaskinie, tunele, piwnice, fortyfikacje oraz studnie. Pozostałe nietoperze (mroczek posrebrzany i późny, borowce, karliki) zimują na strychach, w szczelinach w murach i przewodach wentylacyjnych.

Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie stwierdzono 13 gatunków nietoperzy, część z nich zimuje na terenie Parku. Do ciekawostek należy zimujący w kompleksie północnym TPK mroczek pozłocisty – gatunek znajdujący się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, o statusie NT – bliski zagrożenia.

W lutym tego roku pracownicy TPK uczestniczyli w liczeniu nietoperzy w kompleksie północnym i południowym Parku, między innymi w przepuście nad jednym z potoków oraz w piwnicach na terenie dawnych osad leśnych. Łącznie stwierdzono 69 osobników z 4 gatunków nietoperzy (nocek Natterera, nocek rudy, nocek duży, gacek brunatny). Podczas kontroli sprawdzono również stan zachowania jednej z piwnic, będącej miejscem potencjalnego zimowania nietoperzy oraz dokonano dokumentacji fotograficznej tej piwnicy na potrzeby jej przyszłego zabezpieczenia.

Pamiętajmy, że przebudzenia hibernujących nietoperzy mogą spowodować u nich śmierć głodową. Już sama obecność człowieka jest dla nietoperzy poważnym niebezpieczeństwem, na które łatwo możemy narazić te zwierzęta.