Liczenie nietoperzy zimujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

zimujące nocki Natterea oraz nocek rudy (fot. Marta Więckowska) grafika
w czasie kontroli przepustu (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
zimujący w przepuście nocek rudy (fot. Marta Więckowska) grafika
w czasie kontroli jednej z piwnic (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
kontrola wyremontawanego zimowiska nietoperzy (fot. Agnieszka Kowlaewska) grafika

Na początku lutego pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego miał okazję uczestniczyć w corocznej kontroli zimowisk nietoperzy, przeprowadzonej przez członków Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra".

Sprawdzone zostały dwa obiekty znajdujące się w północnej części Parku oraz jeden zlokalizowany w otulinie: kamienny przepust pod drogą oraz dwie opuszczone piwnice. W miejscach tych w ubiegłych latach regularnie stwierdzano obecność hibernujących przedstawicieli chiropterofauny. Podobnie było i tym razem. Łącznie odnotowano 70 osobników nietoperzy, należących do czterech gatunków. Najwięcej wśród nich było nocków Natterera - naliczono ich aż 57. Stwierdzone zostały również gacki brunatne, nocki rude oraz jeden mroczek późny.

W jednej z piwnic, znajdującej się na miejscu dawnej osady leśnej, w zeszłym roku przeprowadzony został remont, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki remontowi piwnica została zabezpieczona i w pełni przystosowana dla potrzeb zimujących nietoperzy. W sezonie poprzedzającym remont w zdewastowanym obiekcie w trakcie zimowej kontroli znaleziony został zaledwie jeden nocek rudy. Natomiast w tym roku stwierdzono tam już kilka zimujących osobników, należących do dwóch gatunków.