„Lasy to życie – chrońmy je” – zajęcia edukacyjne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Data: 22-09-2011

„Lasy to życie – chrońmy je” – zajęcia edukacyjne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Tegoroczna akcja „Sprzątania Świata” na terenie Gdańska przebiegała pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”. Przedsięwzięciu patronował Wydział Środowiska Urzędu Miasta w Gdańsku.

W ramach działań edukacyjnych pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego prowadzili w tym czasie zajęcia z uczniami gdańskich szkół.

W Dolinie Samborowo dzieci z pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku poznawały tajemnice życia lasu. Rozpoznawaliśmy poszczególne gatunki drzew, zbieraliśmy szyszki, żołędzie i liście. Wspólnie objęliśmy wspaniały dąb – Pomnik Przyrody. Na zakończenie odbyło się małe grzybobranie, podczas którego omówione zostały podstawowe zasady zbierania grzybów.

Ponad dwie godziny trwało spotkanie z blisko 250 uczniami Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku. Poruszano tematy związane z życiem zwierząt na pograniczu miasto – las, zasadami zachowania się w lesie i jesiennymi wędrówkami ptaków. Był też czas na dyskusję, a najwięcej pytań dotyczyło zachowania się dzikich zwierząt w różnych sytuacjach i dokarmiania ptaków w okresie zimy.

Opiekunowie grup otrzymali materiały promocyjne parku.